L’aposta planteja ampliar la vianalització del centre limitant el trànsit a la Rambla Sant Isidre i Vives i part dels carrers d’Òdena, Sant Josep i Sant Pau.

Volem que l’Ajuntament assumeixi l’objectiu de restringir el trànsit a la Rambla Sant Isidre de manera permanent el més aviat possible. Creiem que és una mesura que ja hauria d’haver madurat anteriorment, i no només en horaris concrets del cap de setmana, que permetria pacificar un dels carrers més cèntrics i concorreguts de la ciutat.

A més de potenciar el propi espai, permetria connectar les dues àrees a dia d’avui ja vianalitzades: la del nucli antic i la de l’entorn de Sant Magí i Cal Font, ara mateix dividides. A més, l’atractiu de la Rambla ha provocat que cada cop hi hagi més metres quadrats de vorera ocupats per terrasses de restauració que en dificulten el trànsit a peu per la vorera, especialment quan el trànsit de vehicles no està tallat.

Alliberar el carrer Òdena de cotxes

L’altra proposta per ampliar la vianalització del centre és restringir també la circulació de vehicles als carrers d’Òdena (per sota el Passeig), Sant Josep (per sota Sant Carles) i Sant Pau, permetent en conseqüència restringir el trànsit a la Rambla Vives fins al seu límit amb el carrer Sant Jordi.

El carrer d’Òdena entre el Passeig i la Rambla ja és actualment un riu de gent, un vial que els igualadins utilitzen de manera massiva per transitar a peu però en el què constantment han d’estar pujant i baixant de la vorera i esquivant cotxes. Aquesta escena, que es dona al llarg de tot el tram, és especialment preocupant a la placeta de Sant Josep (l’espai on conflueixen els carrers Clos, Òdena i Sant Josep) on es registren constantment situacions de risc per als vianants.

Eliminar el trànsit voluntari d’aquest tram del carrer Òdena permetria també limitar-lo al carrer Sant Josep fins a l’alçada amb Sant Carles, on també s’hi troben diversos establiments, així com pacificar enormement el carrer Sant Pau i l’entorn de l’escola de primària que s’hi troba ubicada i de l’Ateneu Igualadí, un dels equipaments socioculturals que registra major activitat i afluència de la ciutat.

Si la circulació en aquest tram del carrer Òdena quedés limitada, no tindria sentit no limitar-la, a l’entorn de Cal Font, als carrers de la Vida i de la Dansa i els trams de Galícia i Aurora tocant a Òdena.

Contemplar l’allargament de l’eix de vianants est-oest

Igualment, tot i que es tracta d’una actuació que transcendeix el centre de la ciutat, valorem que cal plantejar avançar, també, en l’allargament de l’eix de vianants est-oest que creua la ciutat: actualment vertebrat pel carrer Aurora fins a l’alçada de Balmes en sentit oest, caldria contemplar el seu allargament fins a la passarel·la de vianants de l’Avinguda Gaudí. Per l’altre costat, en sentit est, caldria plantejar la hipotètica perllongació de la vianalització del carrer Sant Pau pels carrers Pare Mariano i Virtut, fins arribar al Mercat de la Masuca.

Una transformació necessària

Des de la CUP considerem que l’espai públic del centre de la ciutat viu un bon moment pel que fa a atractiu i afluència de vianants, tant de persones de la mateixa ciutat com de fora. Podem comprendre les reticències que de ben segur s’expressaran per part d’alguns actors, però considerem que el guany a mig termini tant en dinamisme comercial com en benestar per a la ciutadania ho compensarà amb escreix.

És evident que davant qualsevol mesura de vianalització de carrers el trànsit rodat es veu afectat. Però cal recordar, abans de tot, que aquestes restriccions no afecten al trànsit del veïnat de les zones en qüestió ni tampoc al de serveis o mercaderies que hagin de circular obligatòriament per aquestes vies, tal com ja succeeix als carrers limitats del nucli antic, per exemple.

La vianalització dels centres de les ciutats és una pràctica i una tendència del tot fonamentada a desenes i centenars de ciutats aquí i arreu d’Europa. Les zones en les que es limita la circulació de vehicles motors guanyen en atractivitat comercial, els veïns incrementen la seva qualitat de vida, i la població que en fa un ús esporàdic o quotidià se’n veu també beneficiada en termes de tranquil·litat al passejar-hi, ja siguin adults o especialment infants.

Sobre la seva implementació

No tenim una exigència temporal, però sí que ens agradaria que la proposta fos com a mínim tinguda en compte i debatuda. Entenem que en allò que fa referència a la Rambla les mesures poden resultar més plausibles ja que es tracta d’un eix que actualment ja es talla en determinats horaris del cap de setmana. Però tot i que creiem que cal avançar cap al seu tall definitiu, si no s’adopta la mesura de manera permanent com a mínim valoraríem positivament l’ampliació significativa de les restriccions actuals.

Pel que fa a la resta d’eixos proposats, volem subratllar que sovint els grans canvis generen una controvèrsia en el moment de ser plantejats que resulta incomprensible anys després de la seva aplicació. En tot cas, ens mostrem oberts a explorar vies flexibles per a la seva implantació i avaluació, com seria la de l’establiment de restriccions per franges horàries, diferenciades si cal entre feiners i festius, atenent així als usos canviants de l’espai públic que calgui satisfer.