Els cupaires analitzen el període 2013-2018: l’aportació a entitats culturals cau un 33%; la d’entitats professionals creix un 62%

La CUP Igualada recorda que “malgrat haver votat favorablement a la concessió de subvencions per a entitats sense ànim de lucre, cal abocar llum sobre la baremació o valoració actual i reformar el procediment de convocatòria i tràmit de les subvencions a entitats”. En aquest sentit, els cupaires assenyalen que “després de consultar un per un els expedients que resolen quina quantitat s’atorga a cada proposta o entitat, hem pogut comprovar que no contenen explícitament de quina manera s’han valorat els projectes” i apunten que “aquesta situació fa que dos projectes o entitats que desenvolupen una tasca pràcticament idèntica rebin quantitats dispars”.

La CUP Igualada argumenta que “malgrat la quantitat atorgada al 2018, d’uns 454,799€ per a totes les entitats, ha estat un 3’2% superior que al 2013, l’augment ha estat molt lleuger tenint en compte el fort increment dels pressupostos anuals” i recorda que “la quantitat destinada a cobrir les subvencions ha estat aproximadament del 55% del total sol·licitat per les entitats”. D’aquesta anàlisi de les subvencions dels darrers sis anys, els cupaires en destaquen “la caiguda de la dotació a entitats culturals (-33%) experimentada especialment l’any 2017, així com les davallades més sostingudes en el temps d’entitats veïnals (-23%) i d’acció social (-19%)”. Per contra, les dades mostren que “les entitats de cooperació i de suport a l’ensenyament (principalment Ampes, +44%) han augmentat la seva dotació, i molt especialment les professionals, siguin de comerç o d’altres sectors adscrits a dinamització econòmica, que han estat afavorides amb un increment del 62%”. El portaveu dels cupaires, Albert Mateu, assenyala que “en termes absoluts cal ressaltar la caiguda de les entitats culturals, a les que el 2018 s’ha destinat vora 40.000€ menys que el 2013, i l’increment a les professionals, dotades amb 35.000 euros més.”


El regidor de la CUP explica que “tot i haver demanat explicacions als responsables pertinents sobre algunes de les tendències observades, al ple no vam obtenir cap mena de resposta al respecte, sinó més aviat cares de sorpresa davant unes dades de les què el govern no semblava ni tan sols ser conscient” i recorda que “aquesta tasca només l’ha tret a relluir el nostre grup municipal”. No obstant, Mateu argumenta que “des de la CUP continuem oberts a rebre les possibles explicacions per part dels responsables de les diferents àrees, especialment del senyor Pere Camps, regidor de Cultura, un dels àmbits més negativament afectats”.

Reformar el procediment de convocatòria i tràmit de subvencions a entitats

Des de la CUP Igualada insten al govern municipal “a plantejar una reforma del procediment pel qual es convoquen i tramiten les subvencions a entitats per tal que es permeti clarificar les puntuacions o barems de cada entitat. A banda, els cupaires assenyalen que “malgrat estar oberts a un diàleg que hauria de ser serè i comptar amb tots els grups i el necessari assessorament tècnic, es plantegi com a mínim un tractament més diferenciat entre tipus d’entitats” ja que, argumenten, “té poc a veure una associació cultural o veïnal a qui es donen 300€ amb una de professional a qui es dediquen 10, 15 o 20.000 euros”. Igualment, la CUP també considera necessari que “en els expedients de la convocatòria s’inclogui de quins altres convenis gaudeix cadascuna de les entitats, ja sigui d’altres aportacions econòmiques, de cessió d’espais, o de qualsevol altra índole, i fins i tot que s’informi i es doni compte d’altres convenis que puguin existir amb entitats que no participen de la convocatòria de subvencions”. En aquest sentit, el portaveu de la formació assegura que “només així podrem aclarir quina és la situació actual i, amb la deguda transparència, mitigar possibles greuges o malentesos que en aquest àmbit de les polítiques municipals es puguin donar”.

Si vols conèixer la informació detallada entra a “Informe sobre les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de lucre