Els cupaires consideren que l’any passat no van ampliar els ajuts a estudis de graus per manca d’interès

El grup municipal de la CUP critica al govern que “la manca de criteris de renda en les bases per a fixar la quantitat econòmica a percebre per part dels estudiants és una qüestió de manca de voluntat política, i no pas una dificultat tècnica”. La tinent d’alcalde, Àngels Chacón, va argumentar ara fa un any que seria molt dificultós fer un sistema d’ajuts per rendes, però el cupaires li recorden que “quan l’Agència Catalana certifica els nivells de renda per a les beques emet els seus informes, i aquests poden ser adquirits per l’Ajuntament”. En aquest sentit, la CUP Igualada manifesta el seu desacord amb el fet que cada estudiant de grau o postgrau rebi entre 500 i 800 euros en funció dels crèdits matriculats però sense tenir en compte la capacitat econòmica de la seva unitat familiar i reclama al govern de Castells que apliqui criteris de renda a l’hora d’atorgar els ajuts: “no és tolerable que, per manca de voluntat de política, apliquin un sistema de beques segons el qual, siguis fill de Botín o siguis fill d’un aturat, es puguin obtenir els ajuts independentment de la condició econòmica familiar”.

A banda, els cuparies valoren positivament la iniciativa del govern de l’Ajuntament d’ampliar els ajuts universitaris dels estudis de màsters també a graus, mesura que no van acceptar crear l’any passat. Per aquest motiu, la CUP Igualada critica al govern de Castells que “aquesta mesura la van poder aplicar igualment l’any passat però no ho van fer per manca de voluntat política, malgrat al·legar en el seu moment criteris legals”. L’ampliació de la línia d’ajuts universitaris de grau a màster deixa en evidència, doncs, que la decisió presa pel govern l’any passat “no va ser una qüestió de recomanació tècnica, sinó de manca d’interès del govern Castells en el sistema d’ajuts”, afirma la CUP.

Un pressupost massa baix per a tanta gent

Segons les bases reguladores dels ajuts, el pressupost destinat serà el mateix que l’any passat i a més, en el cas que el pressupost per a beques no pugui fer front al total de sol·licituds que compleixin els requisits, la quantitat econòmica dels ajuts es reduirà. El grup municipal de la CUP considera que “la despesa pressupostada en els ajuts universitaris és molt minsa, sobretot degut a que el número de sol·licituds es veurà forçament augmentat, atenent que l’ampliació dels ajuts universitaris ara també afectarà als estudis de graus”. Per aquest motiu, els cupaires consideren que “aquesta base d’ajuts servirà més com a propaganda electoral de Castells que no pas com una ajuda eficaç i real per als estudiants universitaris igualadins, ja que el probable augment de sol·licituds degut al gran nombre d’estudiants de grau farà que aquesta beca tingui més recorregut com a anunci que no pas en la seva aplicació”.