Al darrer Ple de l’Ajuntament, tota l’oposició vam criticar al govern per no assumir en aquest mandat la redacció d’un nou Pla Urbanístic que actualitzi el que hi ha vigent, que data de 1986. Es va acusar al govern de l’Ajuntament de manca de capacitat per pensar la ciutat en global i de mentir als seus votant per no dur a terme el POUM, una de les promeses electorals de Marc Castells. La manca de planificació per part del govern fa que hi hagi requalificacions continuament, motiu pel qual l’oposició li retreu i l’insta a iniciar el procés participatiu per un nou POUM.

Per aquests motius, al final del ple ERC, PSC, CUP i DI vam presentar una moció instant al govern a iniciar l’elaboració d’un nou POUM. No obstant, però, la moció, que va rebre el suport del PP, va ser rebutjada amb els vots en contra del govern del PdeCAT.

Aquí podeu llegir la moció que vàrem presentar conjuntament:

Moció per un nou pla urbanístic per a la ciutat d’Igualada.

La darrera ocasió en la qual a la ciutat d’Igualada s’ha fet un treball col.lectiu de definir quin futur urbanístic volem pel conjunt de la ciutat a llarg termini, va culminar l’any 1986, en el qual es va aprovar el pla urbanístic general per a la ciutat d’Igualada que avui és vigent.

La ciutat, en el seu conjunt, està pensada amb la visió de fa 32 anys. L’estructuració de les principals avingudes i carrers de la ciutat, la quantitat i la tipologia dels parcs, places i altres espais públics. La forma de mobilitat de la gent, ja sigui en vehicles a motor, bicicleta o a peu, està pensada, en el seu conjunt, amb els ulls i les idees de fa 32 anys. És cert que s’han fet moltes reformes i adaptacions, però no una repensada i revisió general.

El mateix podem dir del pla d’equipaments públics de la ciutat, molt vinculat a les possibilitats de nous espais per a construir-hi equipaments que ofereix la renovació del pla urbanístic. Els equipaments es van posant al dia individualment, però no podem fer un anàlisi del conjunt per reflexionar, per exemple, si seria positiu crea una llar d’infants i una escola de primària pública en aquelles zones on no n’hi ha cap com el centre ciutat i nucli històric. El mateix pel que fa als equipaments esportius, culturals, els espais verds, etc. Ni ens ho podem plantejar sense aquest pla d’equipaments públics pel conjunt de la ciutat.

No actualitzar el planejament urbanístic general també genera una manca d’expectatives de renovació, transformació i modernització a fons de la ciutat. L’atracció d’activitat econòmica moderna és impossible cap a una ciutat que no renova ni actualitza la seva estructura urbana ni el perfil d’edificis residencials i d’activitat econòmica. No podem creixen en població jove i en activitat econòmica moderna, si no actualitzem on han d’anar a viure i treballar les futures generacions d’igualadins.

D’altra banda, cal una planificació general també del conjunt de la Conca d’Òdena, ja que la planificació urbanística de cada municipi ha de compartir objectius i les línies generals de desenvolupament amb els municipis del costat. Això és fonamental en l’estructuració urbana, en la concreció i planificació futura de tots els tipus de mobilitat, en l’atracció d’activitat econòmica i de futures generacions de població cap a la Conca d’Òdena.

Cal tenir present que les modificacions puntals d’un pla tant antic no poden ser mai un instrument de planificació global. Que una ciutat que es vol modernitzar s’ha de planificar a vint anys vista. Que això cal fer-ho pensant en el conjunt de la ciutadania i comptant amb tots els grups polítics del consistori. Que cal adoptar la perspectiva del conjunt de la ciutat i de la Conca d’Òdena. Elaborar un nou planejament urbanístic és una oportunitat per repensar Igualada amb la mirada llarga, de pensar Igualada en la seva globalitat.

Per tots aquests, motius, es proposa al Ple:

  1. Més enllà de si en la Llei d’Urbanisme actual s’anomena “pla d’ordenació urbanística municipal” o en la Llei de Territori que sembla que s’aprovarà en el futur se li diu “pla d’estructura urbana” -amb tot el conjunt de planificació addicional que comporta en ambdós casos-, acordar l’inici immediat del procés de participació ciutadana i els treballs tècnics per a l’elaboració de la nova planificació urbanística del conjunt i a llarg termini per a la ciutat d’Igualada.

Igualada, 23 de gener del 2017