L’avaluació de la Diputació de Barcelona considera el seguiment del Pla mancat de lideratge i voluntat política

La Diputació de Barcelona assenyala que l’Ajuntament d’Igualada només ha assolit el 50% del nivell d’aplicació del Pla intern d’Igualtat de gènere del 2011-2014 i destaca la manca de lideratge i de voluntat política del govern. Els cupaires consideren que el govern de Marc Castells no pren de forma seriosa la lluita contra la desigualtat i recorda que aquest any el consistori ha reduït considerablement la partida pressupostària en igualtat. El grup municipal de la CUP recorda que el govern ha de constituir una comissió de seguiment del Pla per tal d’assolir els objectius i així començar a treballar en un nou Pla més ambiciós que l’actual.

Tercera prorrogació del Pla intern d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament d’Igualada

El Pla intern d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament d’Igualada és un pla estratègic demanat a la Diputació de Barcelona per ser implementat entre el 2011 i el 2014 per tal d’assolir la igualtat real entre dones i homes en les polítiques internes de l’administració pública igualadina, sent el seu objectiu eliminar els estereotips, actituds i obstacles que dificulten a les dones accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes. La seva finalitat és incorporar la perspectiva de gènere a través d’una sèrie d’accions i incidir en la cultura organitzativa de l’administració afectant a dimensions com la formació interna, la comunicació i el llenguatge, les polítiques de selecció i retribució, l’accés de les dones a la direcció, la igualtat de gènere o atorgar valor al talent femení, entre d’altres.

Aquest és el tercer any que es porta al Ple la pròrroga del Pla ja que l’avaluació de la Diputació de Barcelona assenyala que només s’ha assolit el 50% dels objectius, és a dir, un total de 19 accions de les 38 que contempla el Pla, entre elles la redacció d’un nou conveni tenint en compte el llenguatge inclusiu o dependència del programa d’igualtat de gènere directament d’alcaldia, sent l’alcalde l’últim responsable del compliment del programa. En acabar, l’avaluació apunta que el seguiment del Pla és clau a l’hora d’assolir els objectius i per tant és necessari una comissió de seguiment, sent aquest un dels objectius no assolits.

La CUP assenyala la manca de lideratge del govern  

El grup municipal de la CUP considera que el govern de Marc Castells no pren de forma seriosa la lluita contra la desigualtat i recorda que aquest any el govern ha reduït considerablement la partida pressupostària en igualtat, fet que dificulta assolir els objectius del programa. Per altra banda, i tenint en compte les dades i estadístiques dels últims anys sobre masclisme i desigualtat, els cupaires creuen urgent prendre com quelcom central les polítiques d’igualtat dins de l’acció governamental i remarquen que a aquest ritme, l’Ajuntament trigarà més d’una dècada en implementar aquest Pla d’Igualtat, previst per ser assolit en quatre anys. En aquest sentit, el grup municipal de la CUP demana que enguany es treballi per assolir els objectius, que entenen que són de fàcil compliment, i que només es precisa de voluntat política per aconseguir-ho.