Per optar a aquest lloc s’haurà d’enviar un currículum al correu igualada@cup.cat.

El termini de presentació dels candidats serà del 25 de novembre al 16 de desembre de 2016 ambdós inclosos.

 

Dedicació: 10 hores setmanals (amb llibertat horària a excepció de determinats compromisos de la candidatura).

Sou: 451,79 €/mes (bruts, 14 pagues)

Temporalitat: 2 anys (en acabar aquests 2 anys podrà optar de nou a la feina fins a un màxim total de 4 anys)

 

A continuació es descriu el lloc de treball:

ALLIBERAT DE COMUNICACIÓ

La seva tasca principal és la d’assegurar una bona comunicació i difusió de tota la tasca de la CUP Igualada cap a l’exterior.

Ocasionalment, en funció de la càrrega de treball, podrà assumir també tasques de suport al grup municipal o bé de coordinació de tota aquella tasca de la CUP Igualada fora de la institució.

Tasques a realitzar:
– Coordinació de l’àrea de comunicació de l’AL CUP Igualada
– Redacció de notes de premsa periòdiques per difondre l’activitat de l’AL, i relació amb els mitjans de comunicació.
– Contacte amb l’àrea de comunicació de CUP Nacional.
– Coordinació i/o redacció d’altres publicacions o informes de més profunditat.
– Actualització de xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).
– Actualització de la web de CUP Igualada.
– Realització i enviament de butlletins electrònics periòdics a simpatitzants.
– Cobertura dels plens municipals, rodes de premsa, i altres actes públics.
– Organització de rodes de premsa i altres actes públics.

Opcionalment:
– Disseny gràfic de materials i suports diversos (o coordinació d’aquesta tasca en el seu defecte).
– Edició de vídeos o altres formats interactius (o coordinació d’aquesta tasca en el seu defecte).
– Manteniment del web de la candidatura (noves seccions o pàgines, etc.).
– Contestar correus i demandes a la CUP via el correu de l’AL
– Edició i enviament del butlletí de militants

Es valoraran les següents aptituds:
● Capacitat i experiència en el camp de la comunicació i la redacció de notes de premsa.
● Capacitat d’organització i de tractament de la informació.
● Capacitat per una lectura ràpida i síntesi de la informació important.
● Coneixement i seguiment de la dinàmica política de l’Ajuntament.
● Experiència en la gestió de xarxes socials.
● Coneixement i experiència en el camp del disseny gràfic, creació de vídeos, i gestió de WordPress i Mailchimp.
● Experiència en la coordinació de grups i en moviments socials i entitats.
● Coneixements en informàtica a nivell d’usuari.
● Coneixement del teixit social de la ciutat.
● Es valorarà tenir carnet de conduir.