Sempre ho hem dit i ho continuem defensant: la política, les iniciatives i els projectes que mantenen i fan evolucionar les nostres ciutats no només es fan entre les quatre parets de l’Ajuntament. Al Ple que es celebra cada mes només hi votem els grups municipals sorgits de les eleccions, però aquesta representació queda molt curta. Hi ha molts col·lectius, entitats, associacions, persones… que treballen des de molts i diferents espais per tal de transformar la nostra realitat i incidir en fer una Igualada millor. I ho fan, i tant, assolint objectius, transformant socialment, reivindicant i lluitant per molts canvis necessaris dels quals les institucions sovint van a remolc.

Partint d’aquesta premisa, aquesta guia pretén aportar una eina als moviments socials, entitats, col·lectius i persones de la ciutat que volen fer sentir la seva veu dins l’Ajuntament, així com facilitar-los l’accés a tot tipus d’informació i difusió institucionals. No és una invitació a que aquests espais de treball i transformació centrin les seves mirades exclusivament a l’Ajuntament, sinó una eina que doni a conèixer els mecanismes disponibles per incidir al Ple municipal quan així es cregui convenient i per obtenir la informació pública que se’n desitgi.

El que presentem és bàsicament un buidat del Reglament Orgànic Municipal, el ROM. N’hem triat les parts que fan referència a la informació i la participació de persones i entitats externes a l’Ajuntament i l’hem sintetitzat aquí. Ara bé, que difonguem quins són els drets que ens atorga ara mateix el ROM no vol dir que n’estiguem absolutament satisfets i que no hi tinguem objeccions. Al contrari, hi ha parts que trobem millorables i d’altres que volem reformular per complet. I en això continuarem treballant, també: en transformar-lo.

Des de la CUP Igualada apostem per continuar apoderant-nos tots plegats per assolir una ciutat millor, justa i valenta, i per això és imprescindible que cada dia siguem més les persones que treballem, des de tots els fronts, per transformar la nostra realitat quotidiana. Nosaltres continuarem aportant-hi la nostra feina, al costat de la gent i per tot allò que faci falta: no dubteu a demanar o consultar el que cregueu, que per això hi som. Però tot recordant que el nostre grup municipal no pretén gestionar les lluites ni els nostres regidors solucionar reivindicacions. Només som eina, i la solució som tots. Al vostre costat, seguim!

_______________________

D’aquesta guia se n’ha fet una tirada de 200 exemplars impresos i alhora es troba disponible a la xarxa. Des de fa un temps se n’han començat a fer arribar a algunes entitats amb les que ens hem reunit, i també n’hem fet alguna tramesa digital, mesures que pretenem continuar tirant endavant en els propers mesos.